A Drone Logistics Company

ADLC biedt transportdiensten aan via drones. Hierbij garanderen we de veiligheid van de diensten die we leveren en verzorgen we de integratie in uw bedrijfsvoering.

Nederlands
Bedrijfsnaam
Zetel adres
Juridisch register
BTW-nummer
Website
E-mail
A Drone Logistics Company SRL/BV
Sint-Pietersvliet 7, 2000 Antwerpen (Belgium)
RPM/RPR Brussels
BE 0777.448.763
www.adlc.eu
info@adlc.eu