De ADLC-visie

Een complex ecosysteem  beheren en drone-operaties leiden

Bij ADLC willen we de  inefficiënties oplossen die de logistiek nog steeds teisteren en zo de logistieke  activiteiten van bedrijven overal ter wereld helpen verbeteren. We willen de  katalysator zijn die de technologie in staat stelt om uw pakket veilig op de  juiste plaats, op het juiste moment en tegen lage kosten te vervoeren.

Om dit te doen, geloven  wij in de kracht van ecosystemen: door samen te werken met experts van elk  vakgebied, kunnen we de optimale oplossing voor uw toepassing aanreiken en  voortdurend alle aspecten ervan verbeteren door voorop te lopen in innovatie.  Als drone-operator en dienstverlener zullen we onze activiteiten zo  ontwikkelen dat we onze klanten de hoogste veiligheid en kwaliteit bieden.

ADLC’s geschiedenis

Geboorte van een  innovatieve start-up aan Vlerick Business School.

Rayan en Grégoire zijn twee jonge ondernemers uit Brussel die elkaar meer dan 10 jaar geleden voor het eerst ontmoetten. Ze studeerden allebei voor burgerlijk ingenieur aan de UCLouvain. Rayan koos voor mechanica met een specialisatie in luchtvaartkunde, terwijl Grégoire koos voor informatica met een specialisatie in AI. In 2020 volgden ze de Master in Innovatie en Ondernemerschap aan Vlerick Business School om hun doel te bereiken: het lanceren van een innovatieve start-up. Ze besloten te werken aan een idee op het raakvlak van hun specialisaties: autonome voertuigen. Onder het mentorschap van Marc, die net 5 jaar aan het hoofd stond van Unifly, ontwikkelden ze het concept achter ADLC: het aanbieden van express transportdiensten via drones. Overtuigd van het potentieel van dit project, besloten de 3 om ADLC samen te lanceren...

Rayan en Grégoire zijn twee jonge ondernemers uit Brusseldie elkaar meer dan 10 jaar geleden voor het eerst ontmoetten. Ze studeerdenallebei voor burgerlijk ingenieur aan de UCLouvain. Rayan koos voor mechanicamet een specialisatie in luchtvaartkunde, terwijl Grégoire koos voorinformatica met een specialisatie in AI.

In 2020 volgden ze de Master inInnovatie en Ondernemerschap aan Vlerick Business School om hun doel tebereiken: het lanceren van een innovatieve start-up. Ze besloten te werken aaneen idee op het raakvlak van hun specialisaties: autonome voertuigen. Onder hetmentorschap van Marc, die net 5 jaar aan het hoofd stond van Unifly,ontwikkelden ze het concept achter ADLC: het aanbieden van expresstransportdiensten via drones. Overtuigd van het potentieel van dit project,besloten de 3 om ADLC samen te lanceren...

Rayan Quintaes

Gedelegeerd Bestuurder

Ingenieur luchtvaartkunde, met een specialisatie in automatisering. Master aan de Vlerick Business School.

Profiel

Marc Kegelaers

Voorzitter

Serieel ondernemer met meer dan 15 jaar ervaring in de luchtvaartindustrie. Voormalig CEO van Unifly.

Profiel

Grégoire Moreau

Gedelegeerd Bestuurder

Software ingenieur, met een specialisatie in artificiële intelligentie. Master aan de Vlerick Business School

Profiel
Home
Nederlands
Bedrijfsnaam
Zetel adres
Juridisch register
BTW-nummer
Website
E-mail
A Drone Logistics Company (ADLC) SRL/BV
Sint-Pietersvliet 7, 2000 Antwerpen (Belgium)
RPM/RPR Brussels
BE 0777.448.763
www.adlc.eu
info@adlc.eu